Będą kontrole komunikacji zastępczej

Do redakcji Zduńskowolskich Wieści Kolejowych w drugiej połowie czerwca napłynęły sygnały o niedociągnięciach w funkcjonowaniu autobusowej komunikacji zastępczej uruchomionej na odcinku Sieradz-Łask, w związku rozpoczęciem modernizacji linii kolejowej nr 14. Urząd Marszałkowski w Łodzi przeprowadził w związku z tym kontrolę.

 Na przełomie maja i czerwca br. rozpoczęła się długo wyczekiwana i odkładana modernizacja linii kolejowej nr 14 na odcinku  Łódź Kaliska-Zduńska Wola. W pierwszej kolejności pracami objęty został odcinek Zduńska Wola-Łask, wraz ze stacją Zduńska Wola. Prace wymusiły jednak wprowadzenie ograniczeń w kursowaniu pociągów, w tym  połączeń pasażerskich. Od dnia 10 czerwca zawieszone zostalo kursowanie niektórych pociągów spółki PKP Intercity, a także Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej i Przewozów Regionalnych.

W związku z tym zarówno spółka Przewozy Regionalne, jak też Łódzka Kolej Aglomeracyjna zmuszone zostały do wprowadzenia zastępczej komunikacji autobusowej na odcinku Sieradz-Łask. N9iestety w przypadku przewoźnika wojewódzkiego nie obyło się bez drobnych wpadek.

Złe oznakowanie i brak zapowiedzi

Do naszej redakcji dotarły sygnały od pasażerów o tym, że zdarzają się przypadki błednego oznakowania autobusów zastępczych, także obserwacje naszych redaktorów potwierdziły ten fakt. Zdarzały się sytuacje, że autobus zmierzający do Sieradza posiadał oznakowanie kierunku Łask.

Inne problemy, na które zwracali uwagę pasażerowie, to brak informacji w kasie podczas zakupu biletu, że za określony kurs wykonywana jest komunikacja zastępcza, a także jedynie sporadycznie pojawiające się komunikaty głosowe o konieczności skorzystania z takiej komunikacji.

Samorząd przeprowadzi kontrolę

Wątpliwości i uwagi zgłaszane do redakcji ZWK przekazaliśmy do departamentu transportu Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi, który przeprowadził kontrolę prawidłowości wykonania usługi komunikacji zastępczej przez PKS Sieradz.

W nadesłanym do naszej redakcji przez Panią Teresę Woźniak-Zastępcę Dyrektora Departamentu Infrastruktury Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi piśmie czytamy:

…Departament Infrastruktury tut. Urzędu w dniu 27 czerwca br. zwrócił się do operatora Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej sp. z o.o. z wnioskiem o wyjaśnienie opisanych zdarzeń.

…Łódzka Kolej Aglomeracyjna poinformowała, że:

1) w sprawie nieprawidłowego oznakowania autobusów tablicami kierunkowymi podjęto w PKS Sieradz stosowną interwencję, uprzedzając jednocześnie o możliwości zastosowania w przyszłości stosownych kar umownych z tytułu stwierdzonych usterek w przedmiotowym zakresie
2) w sprawie przypadków braku zapowiedzi megafonowych dotyczących ZKA na stacji Zduńska Wola podjęto interwencję w Zakładzie Linii Kolejowych w Łodzi w przedmiotowym zakresie, wnioskując równocześnie o zwiększenie częstotliwości wygłaszania komunikatów megafonowych informujących podróżnych o zmianie organizacji ruchu i uruchomieniu za wyznaczone pociągi ZKA….
…Ponadto Departament Infrastruktury, działający w imieniu organizatora przewozów, przeprowadzi kontrole w ww. zakresie…

W imieniu podróżnych dziękujemy Organizatorowi za podjęcie szybkich działań mających na celu wyeliminowanie niedociągnięć i usterek. Warto też przy tej okazji zwrócić uwagę na jeszcze jeden, precedensowy w skali kraju element, jaki w przypadku komunikacji zastępczej wprowadził Urząd Marszałkowski w Łodzi. Pasażerowie z niepełnosprawnością ruchową, po wcześniejszym zgłoszeniu tego faktu przewoźnikowi, mają możliwość skorzystania w ramach komunikacji zastępczej z pojazdu przystosowanego do przewozu niepełnosprawnych.

Dodaj komentarz

Infolinia

PKP Intercity

19 757

Przewozy Regionalne

703 20 20 20

Łódzka Kolej Aglomeracyjna

(42) 205 55 15

Godziny otwarcia

ZDUŃSKA WOLA

Kasa czynna:

Pon - pt 6:00 - 18:50

Sobota 6:00 - 17:00

Niedziela 7:00 - 18:00

 

SIERADZ

Dworzec:

5:30 - 21:30

Kasa czynna:

Pon - pt 6:30 - 19:00

Sobota 7:00 - 18:00

Niedziela 7:00 - 19:00

 

Toplista Stron Kolejowych Kolejowa Toplista

Współpracujemy z

stat4u