Ugoda pomiędzy ZUE a PKP PLK podpisana

Grupa ZUE podpisała ugodę z PKP PLK i będzie kontynuowała prace na linii nr 14 na odcinku Łódź Kaliska – Zduńska Wola.

 Jak informuje grupa ZUE, 5 maja w  późnych godzinach wieczornych zawarta została z Zamawiającym ugoda odnosząca się do kontynuacji przez Emitenta prac związanych z realizacją Kontraktu.

W oparciu o powyższe uzgodnienia termin realizacji wszystkich prac objętych Kontraktem został ustalony na czerwiec 2021 roku. Wartość wynagrodzenia wynikającego z robót budowlanych pozostałych do zrealizowania w ramach Kontraktu wynosi ok. 96 mln zł netto. Emitent wskazuje przy tym, iż uzgodnienie warunków kontynuacji prac w ramach Kontraktu zostało poprzedzone zapłatą przez PKP PLK całości wskazanych w przywołanym raporcie bieżącym 9/2020, przeterminowanych, bezspornych zaległości płatniczych na realizowanych dla Zamawiającego kontraktach kolejowych.

Przypomnijmy, że 17 marca ZUE podało, że złożyło oświadczenie o odstąpieniu od całej reszty niespełnionego świadczenia (całej pozostałej części niezrealizowanych prac i robót budowlanych) wynikających z umowy na "Zaprojektowanie i wykonanie robót dla zadania pn. Prace na liniach kolejowych nr 14, 811, na odcinku Łódź Kaliska - Zduńska Wola - Ostrów Wielkopolski, etap I: Łódź Kaliska - Zduńska Wola". Kontrakt został zawarty w marcu 2017 r. Jego wartość to 345,6 mln zł brutto. Znajduje się w zaawansowanej fazie robót budowlanych.

ZUE wskazywało, że odstąpienie nastąpiło z przyczyn leżących po stronie zamawiającego. Powodem odstąpienia od umowy było - zgodnie z informacją ZUE - niewywiązywanie się przez zamawiającego z obowiązków umownych, tj. przede wszystkim z obowiązku zapłaty bezspornego, wymagalnego wynagrodzenia w kwocie 1,65 mln zł objętej fakturą VAT wystawioną 19 grudnia 2019 r. Termin płatności przedmiotowej faktury upłynął 20 stycznia 2020 r. Dodatkowy termin na płatność należnego wynagrodzenia wynikający z umowy (42 dni), który rozpoczął swój bieg 21 stycznia 2020 roku, upłynął 3 marca 2020 r. ZUE informowało, że na 17 marca łączna kwota wszystkich przeterminowanych, bezspornych zaległości płatniczych na realizowanych dla zamawiającego kontraktach kolejowych (dotyczących powyższej umowy oraz dwóch innych kontraktów) przekroczyła 20 mln zł.

 

 

 

 

Dodaj komentarz

Kod antyspamowy
Odśwież

Infolinia

PKP Intercity

19 757

Przewozy Regionalne

703 20 20 20

Łódzka Kolej Aglomeracyjna

(42) 205 55 15

Współpracujemy z

Ostatnie Posty

stat4u