Interpelacja Cezarego Grabarczyka ws. Rewitalizacji linii 14

Jak wcześniej informowaliśmy na łamach Naszego portalu są możliwości, aby podczas remontu odcinka Pabianice – Zduńska Wola dostosować go do prędkości 160 km/h.  Póki co jednak PKP Polskie Linie Kolejowe nie widzi możliwości zmiany warunków przetargowych. W sprawę właczył się Pan Poseł Cezary Grabarczyk, który złożył interpelacje poselską w tej sprawie.

 Jak informuje Andrzej Bittel, podsekretarz stanu w MIB odpowiedzialny za kolej wszelkie zmiany zakresu prac wiązałyby się ze znacznym zwiększeniem kosztów inwestycji oraz przekroczeniem jej budżetu, opracowanymi rezultatami studium wykonalności i z posiadaną decyzją środowiskową, co zagroziłoby realizacji przedsięwzięcia oraz wiązałoby się z utratą dofinansowania ze środków CEF.

PKP PLK wyliczyło, że dzięki podniesieniu prędkości ze 120 km/h do 160 km/h na odcinku długości 24 km czas przejazdu skróciłby się o 3 minuty. Na tym odcinku należałoby także zwolnić w obrębie stacji Łask. – Ewentualne korzyści z wprowadzenia ww. zmian do zakresu inwestycji nie są adekwatne do ryzyka, jakie wystąpiłoby w związku z koniecznością zmiany dokumentacji w celu korekty zakresu zadania – mówi Andrzej Bittel. 

Wiele osób jednak nie zgadza się z takową argumentacją ze strony PKP PLK jak i Ministerstwa.  Dlatego też poseł Cezary Grabarczyk złożył interpelację w sprawie remontu linii 14

Oto jej treść

Szanowny Panie Ministrze,

do mojego biura poselskiego zgłaszają się mieszkańcy w sprawie przetargu na zaprojektowanie i wykonanie robót dla zadania pn. "Prace na liniach kolejowych nr 14, 811, na odcinku Łódź Kaliska - Zduńska Wola - Ostrów Wielkopolski, etap I: Łódź Kaliska – Zduńska Wola" (postępowanie nr: 6060/ICZ 3/17613/06707/16/P). Linia kolejowa nr 14 jest jedyną dwutorową linią kolejową wychodzącą z Łodzi na zachód. W tym momencie poruszają się tam głównie pociągi relacji: 1) Warszawa - Łód ź- Ostrów - Wrocław (Pesa Dart spółki Intercity), 2) Łódź - Sieradz (Stadler Flirt spółki Łódzka Kolej Aglomeracyjna).

Po remoncie natomiast planowane jest przeniesienie na tą trasę pociągów Intercity, tj. 1) Szczecin - Poznań - Łódź - Kraków (Stadler Flirt) oraz 2) rozważane jest przeniesienie pociągów Trójmiasto -Bydgoszcz - Łódź - Katowice (Stadler Flirt).

Wszystkie te pociągi są dostosowane do prędkości 160 km/h. Natomiast rewitalizacja przywołanej linii kolejowej jest przystosowana do prędkości 120km/h (wynika z decyzji środowiskowej oraz PFU). Polskie Linie Kolejowe zastrzegają w przetargu, że urządzenia SRK mają być dostosowane do prędkości 120km/h jednak z możliwością rozbudowy ich do 160km/h. Ma to prawdopodobnie związek z planami późniejszej optymalizacji prędkości (podobnej do tej na np. linii kolejowej nr 131).

W związku z powyższym zwracam się z następującymi pytaniami:

1. Czy nie byłoby celowym dostosowanie SRK od razu do prędkości 160km/h? Argumentami, które za tym przemawiają są m.in. krótszy czas późniejszej optymalizacji, zwiększenie bezpieczeństwa kolejowego oraz na przejazdach kolejowych, zwiększenie przepustowości linii kolejowej oraz kwestie kosztowe. Rewitalizacja jest dofinansowana ze środków Unii Europejskiej w związku z tym jeżeli zostanie to ujęte w rewitalizacji to rozbudowę SRK dofinansuje również UE. Jeżeli będzie to dostosowanie do 120km/h z możliwością rozbudowy do 160km/h to rozbudowę wykonać będzie trzeba w całości ze środków własnych. Warto również zauważyć, że takie działanie nie będzie sprzeczne z decyzją środowiskową i PFU, a w konsekwencji nie przedłuży procedury przetargowej.

2. Dlaczego w odpowiedziach na pytania wykonawców (pytanie nr 1) analizuje się tylko zysk czasowy z rewitalizowanego odcinka nie biorąc pod uwagę całokształtu sieci kolejowej. Przykładowo analizuje się skrócenie czasu jazdy na odcinku 23 km zamiast wziąć pod uwagę całokształt planowanych działań. Pociąg Warszawa-Łódź-Wrocław można podzielić na następujące odcinki: 1) Warszawa Zachodnia - Łódź Widzew - modernizacja do prędkości 160km/h, 2) Łódź Widzew - Łódź Kaliska - budowa tunelu kolejowego pod Łodzią. Prędkość 100km/h, 3) Łódź-Kaliska -Zduńska Wola - odcinek którego dotyczy niniejsze postępowanie przetargowe, 4) Zduńska Wola-Ostrów wielkopolski - odcinek, który będzie rewitalizowany po zakończeniu niniejszego postępowania 5) Ostrów- Wrocław.

Dopiero przy pełnym zestawieniu widać, że możliwe jest do uzyskania 160km/h na zdecydowanej większości trasy. Tym samym nie należy brać pod uwagę zysków czasowych na krótkim odcinku tylko całościową analizę przebiegu trasy pociągu, a z niej ewidentnie wynika, że zarówno etap I jak i etap II rewitalizacji Łódź Kaliska - Zduńska Wola - Ostrów Wielkopolski powinny być przeprowadzane w taki sposób, aby dokonać jak najszybszej optymalizacji do prędkości 160km/h.

Ponadto zysk czasowy powinien być podawany nie tylko w wersji z postojami na stacjach pośrednich ale również bez postojów. Okazać sie może bowiem, że po wszystkich zaplanowanych działaniach inwestycyjnych tj. budowie tunelu średnicowego pod Łodzią, obu etapach rewitalizacji Łódź-Ostrów Wielkopolski oraz drobnych pracach za Ostrowem w kierunku Wrocławia ta trasa stanie się najszybszą i celowym okaże się przesunięcie na nią pociągów kategorii E Wrocław-Warszawa, które nie miałyby postojów na niektórych stacjach pośrednich.

3. Jaka jest różnica w kosztach dostosowania linii kolejowej będącej przedmiotem przetargu do późniejszej jak najszybszej optymalizacji do 160km/h, a wersją dotychczasową i jaki procent przewidywanej kwoty na to zadanie to stanowi.

4. Których działań umożliwiających późniejszą optymalizację prędkości do 160km/h nie można wykonać w ramach niniejszego przetargu bez konieczności znacznej zmiany dokumentów o dofinansowanie?

5. Jaki byłby czas i koszt późniejszej optymalizacji zakładając wykorzystanie do maksimum możliwości w ramach złożonej aplikacji o dofinansowanie? Które z zadań, których nie da się dopisać do obecnego przetargu w celu podniesienia przepustowości i bezpieczeństwa linii kolejowej a służących również późniejszej optymalizacji do prędkości 160km/h, da się zlecić wykonawcy rewitalizacji w ramach zleceń dodatkowych?

6. Jaka będzie szacunkowa wartość tzw. robót traconych w przypadku późniejszego ewentualnego podnoszenia prędkości drogowej ze 120km/h do 160 km/h na linii kolejowej nr 14 odcinek Pabianice – Zduńska Wola?

7. Jakie będzie przeznaczenie środków finansowych zabezpieczonych przez PLK na realizację przedmiotowej inwestycji, jeśli rzeczywiste koszty wykonanych robót budowlanych będą mniejsze, niż środki zapisane w wniosku aplikacyjnym do programu CEF? Czy z powstałych w ten sposób oszczędności inwestor planuje np. zwiększenie zakresu robót budowlanych na linii kolejowej nr 14 na odcinku Łódź Kaliska – Zduńska Wola?

8. Czy rozwiązania techniczne zawarte w dokumentacji technicznej wykonanej na podstawie przedmiotowego zamówienia będą uwzględniały możliwość późniejszej budowy czwartej krawędzi peronowej na stacji Zduńska Wola (PFU przewiduje zmniejszenie liczby krawędzi peronowych z czterech do trzech), która umożliwi sprawną przesiadkę pasażerów oraz komunikowanie pociągów zjeżdżających z linii kolejowej nr 131 na stację Zduńska Wola z pociągami poruszającymi się linią kolejową nr 14?

 

Komentarze   

0 #2 Luis 2020-08-05 08:27
І really ⅼike looking through a post
thɑt wilⅼ make people think. Also, thank you for
allowing fοr me to c᧐mment!

Can Yoս Feel free to visit my blog post :: judi Slot
online: http://180.210.203.42/slots
Cytować
0 #1 Stuart 2020-07-10 23:36
Yes! Finally ѕomething about judi online.

Ꮯan You Alѕo visit my page ... Slot online: http://180.210.203.47
Cytować

Dodaj komentarz

Infolinia

PKP Intercity

19 757

Przewozy Regionalne

703 20 20 20

Łódzka Kolej Aglomeracyjna

(42) 205 55 15

Godziny otwarcia

ZDUŃSKA WOLA

Kasa czynna:

Pon - pt 6:00 - 18:50

Sobota 6:00 - 17:00

Niedziela 7:00 - 18:00

 

SIERADZ

Dworzec:

5:30 - 21:30

Kasa czynna:

Pon - pt 6:30 - 19:00

Sobota 7:00 - 18:00

Niedziela 7:00 - 19:00

 

Toplista Stron Kolejowych Kolejowa Toplista

Współpracujemy z

Ostatnie Posty

  • Brak postów do publikacji.
stat4u