Przetarg na remont linii 146 Chorzew Siemkowice - Wyczerpy. Czy znikną perony?

3 Listopada PKP Polskie Linie Kolejowe ogłosiło przetarg na Zaprojektowanie i wykonanie robót w ramach projektu POIIŚ 5.2 – 4 „Prace na linii kolejowej nr 146 na odcinku Wyczerpy – Chorzew Siemkowice”.

 

Linia kolejowa nr 146 posiada status linii o znaczeniu państwowym – objęta umową AGTC, lecz nie jest objęta umowami AGC oraz nie należy do sieci bazowej TEN-T. Inwentaryzowany fragment linii powstał w 1938r., a w 1984r. dokonano jego elektryfikacji. Prędkość konstrukcyjna wynosi 100 km/h i z taką też prędkością będą mogły poruszać się pociągi po zakończeniu robót. Obciążenie przewozami w roku 2014 wyniosło 13,4Tg/rok.

Rewitalizacja linii 146 na odcinku Wyczerpy – Chorzew Siemkowice, o łącznej długości 47 kilometrów przyczyni się do przyspieszenia transportu towarów koleją pomiędzy województwem śląskim i łódzkim. Planowane prace pozwolą zlikwidować dotychczasowe znaczne ograniczenia prędkości (na większości linii można prowadzić ruch z prędkością od 40 do 60 km/h) przywrócą odpowiednie parametry techniczne torów oraz obiektów inżynieryjnych. 

Projekt znajduje się na Liście Projektów dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ) na lata 2014-2020. W ramach prac kompleksowo wymieniona zostanie nawierzchnia torowa wraz z elementami sieci trakcyjnej. Zwycięzca przetargu będzie musiał wykonać dokumentację projektową przebudowy, podjąć się robót budowlanych i wykonać dokumentację powykonawczą. Konkretny harmonogram i zakres prac zostanie określony po stworzeniu przez wykonawcę dokumentacji projektowej.

Ponieważ linia nr 146 w zdecydowanej większości jest linią jednotorową jakiekolwiek zamknięcia torowe powodują całkowitą przerwę w ruchu pociągów. Wykorzystując fakt położenia prawie w połowie linii stacji Brzeźnica nad Wartą (km 24,197) proponowane jest prowadzenie inwestycji dwuetapowo wykorzystując całodobowe zamknięcia torowe wg poniższych ram czasowych: 

Planowany harmonogram zamknięć:

Wyczerpy - Brzeźnica  22.01.2018  - 17.09.2018 

Brzeźnica – Chorzew Siemkowice  24.09.2018  - 27.06.2019 

Zamknięcia torowe dla stacji Brzeźnica zostaną doprecyzowane w pierwszym okresie współpracy z wyłonionym Wykonawcą robót. Ma to na celu zminimalizowanie całkowitego wstrzymania ruchu na stacji celem umożliwienia wykorzystania wydzierżawionego punktu przeładunkowego gazów płynnych. Powyższe zamknięcia torowe mogą podlegać modyfikacji tzn. ich kolejność w razie konieczności może zostać zmieniona. 

Najbardziej jednak zaskakującą informacją jest ta mówiąca o likwidacji peronów na tej linii. Jak czytamy w dokumentacji przetargowej PKP PLK twierdzi iż na linii nie przewiduje się przywrócenia ruchu pasażerskiego. W zakresie obiektów obsługi podróżnych zakłada się całkowitą rozbiórkę peronów jednokrawędziowych na przystankach osobowych wraz z małą architekturą i infrastrukturą. Wiata przystankowa Pieńki Dubidzkie (km 27,552), Wiata przystankowa Ważne Młyny (km 20,200) do rozbiórki. Na peronach istniejące ławki, kosze na śmieci, klomby betonowe oraz pozostałości po tablicach informacyjnych do rozbiórki (istniejące tablice informacyjne należy zdemontować i w stanie niepogorszonym w stosunku do stanu istniejącego przekazać użytkownikowi), istniejąca infrastruktura np. oświetlenie- do rozbiórki. Zakłada się całkowitą rozbiórkę trzech peronów wyspowych wraz z infrastrukturą: Stacja Cykarzew peron nr 2, Stacja Brzeźnica peron nr 2, Stacja Biała Pajęczańska peron nr 2.

Portal Zduńskowolskie Wieści Kolejowe kategorycznie nie zgadza się z takową informacją i podejmie kroki w celu zmiany decyzji przez zarządcę infrastruktury.

 

 

Komentarze   

0 #1 Daniel5011 2016-11-04 22:27
Popieram inicjatywę portalu przeciw likwidacji peronów bo przewozy zawsze mogą jeszcze wrócić , u nas na środkowym odcinku węglówki swego czasu usuwano megafony ze stacji ( m.in Babiak , Piotrków Kuj. ) bo przecież nic już miało nie jeździć , oczywiście później okazało się , że montowali je z powrotem bo pociągi wróciły
Cytować

Dodaj komentarz

Infolinia

PKP Intercity

19 757

Przewozy Regionalne

703 20 20 20

Łódzka Kolej Aglomeracyjna

(42) 205 55 15

Godziny otwarcia

ZDUŃSKA WOLA

Kasa czynna:

Pon - pt 6:00 - 18:50

Sobota 6:00 - 17:00

Niedziela 7:00 - 18:00

 

SIERADZ

Dworzec:

5:30 - 21:30

Kasa czynna:

Pon - pt 6:30 - 19:00

Sobota 7:00 - 18:00

Niedziela 7:00 - 19:00

 

Toplista Stron Kolejowych Kolejowa Toplista

Współpracujemy z

Ostatnie Posty

  • Brak postów do publikacji.
stat4u