Portal ZWK przeciwny likwidacji peronów na linii 146

9 Listopada portal Zduńskowolskie Wieści Kolejowe wystosował list do Ministra Infrastruktury, władz wojewódzkich, powiatowych, miasta oraz posłów na sejm RP z regionu w sprawie intensywnej akcji lobbingowej w sprawie pozostawienia peronów na linii 146 (Wyczerpy - Chorzew Siemkowice) w trakcie jej rewitalizacji.

 3 Listopada PKP Polskie Linie Kolejowe ogłosiło przetarg na Zaprojektowanie i wykonanie robót w ramach projektu POIIŚ 5.2 – 4 „Prace na linii kolejowej nr 146 na odcinku Wyczerpy – Chorzew Siemkowice”. 

 Według wypowiedzi Pana Łukasza Kwasiborskiego, Rzecznika PKP PLK, cytuję:, „Prowadzone były rozmowy z właściwymi Urzędami Marszałkowskimi. Marszałkowie zapewnili, że nie mają w planach uruchomienia połączeń kolejowych na linii. W związku z tym w Studium Wykonalności nie był brany pod uwagę remont infrastruktury pasażerskiej. Pozostawienie peronów w obecnym złym stanie technicznym byłoby niewskazane z przyczyn bezpieczeństwa oraz konieczności utrzymania zbędnej infrastruktury. W przypadku decyzji uruchomienia połączeń pasażerskich Wykonawca „zabezpieczył teren” pod obecne oraz nowe przystanki, których lokalizacje zostały uzgodnione z samorządami."

W zupełności nie zgadzamy się z tą wypowiedzią, ponieważ warto przypomnieć, że:  przed kilkoma laty jednym z powodów zawieszenia przewozów na trasie Zduńska Wola – Chorzew Siemkowice – Częstochowa był fatalny stan torów, przez co czas jazdy był bardzo długi. Było to  m.in. przyczyną wycofania się samorządów z finansowania połączeń. Powołując się na wyżej wymienioną wypowiedź Rzecznika, uważamy, że podejmowanie kroków w celu likwidacji peronów jest absurdalne. Pamiętać należy, iż wybory samorządowe odbywają się co 4 lata, a każda nowo wybrana władza może mieć swój własny pomysł na transport kolejowy, w tym na reaktywacje tych połączeń.

Obecnie w kontekście częściowego zrewitalizowanej już linii 131 na odcinku Zduńska Wola Karsznice – Chociw Łaski oraz zbliżającej się rewitalizacji linii 146 istniałaby realna szansa na powrót tego typu połączeń i. Po rewitalizacji linii 146 czas przejazdu pociągów osobowych relacji Zduńska Wola – Częstochowa może ulec skróceniu do 1h25 minut, a po pełnej rewitalizacji linii 131 i 739 czas ten ulegnie dalszemu skróceniu do przedziału 1h5 min.-1h 10 min. W przypadku pociągów przyspieszonych i pospiesznych czasy mogą być jeszcze bardziej konkurencyjne i wynieść od 55 min. do 1h. Jeżeli jednak doszłoby  do realizacji skandalicznej decyzji o likwidacji peronów takie przywrócenie nie będzie możliwe.

Likwidacja infrastruktury pasażerskiej na linii 146 można odbierać jako działania na szkodę Państwa, jako właściciela infrastruktury, a także samorządu i społeczeństwa. Brak tej infrastruktury spowoduje bowiem jeżeli nie obecnie to także w następnych latach brak możliwości ewentualnego odtworzenia obsługi pasażerskiej na tym obszarze. Tym samym będzie to równoznaczne z trwałym wykluczeniem komunikacyjnym lokalnej społeczności i ograniczeniu możliwości rozwojowych.

 

Ewentualna likwidacja krawędzi peronowych na linii 146 byłaby wydarzeniem niespotykanym. Nigdzie dotychczas podczas modernizacji, czy też rewitalizacji linii kolejowych będących pod zarządem PKP PLK S.A nie doszło do sytuacji, w której całkowicie ulegałaby likwidacji infrastruktura służąca obsłudze ruchu pasażerskiego. Takie traktowanie majątku państwowego nie znajduje uzasadnienia i nie może być zgody na takie działania.

 

Uruchomiliśmy również petycję w tej sprawie do Prezesa Zarządu spółki PKP Polskie Linie Kolejowe, Ireneusza Merchela, aby każdy z Państwa mógł wyrazić poparcie w tej sprawie, za każdy głos popierający Naszą akcję dziękujemy. Poniżej prezentujemy link do petycji:

http://www.petycje.pl/petycja/12156/petycja_w_sprawie_likwidacji_peronow_na_linii_146_wyczerpy_-_chorzew_siemkowice.html

 

 

 

 

Dodaj komentarz

Infolinia

PKP Intercity

19 757

Przewozy Regionalne

703 20 20 20

Łódzka Kolej Aglomeracyjna

(42) 205 55 15

Godziny otwarcia

ZDUŃSKA WOLA

Kasa czynna:

Pon - pt 6:00 - 18:50

Sobota 6:00 - 17:00

Niedziela 7:00 - 18:00

 

SIERADZ

Dworzec:

5:30 - 21:30

Kasa czynna:

Pon - pt 6:30 - 19:00

Sobota 7:00 - 18:00

Niedziela 7:00 - 19:00

 

Toplista Stron Kolejowych Kolejowa Toplista

Współpracujemy z

Ostatnie Posty

  • Brak postów do publikacji.
stat4u