Coraz bliżej porozumienia między ZUE, a PKP PLK

Wiele wskazuje na to, że grupa ZUE osiągnie porozumienie z PKP PLK i będzie kontynuowała prace na linii nr 14 na odcinku Łódź Kaliska – Zduńska Wola. Jak twierdzi zarządca infrastruktury, wszystkie należności zostały uregulowane.

 Przypomnijmy, że 17 marca ZUE podało, że złożyło oświadczenie o odstąpieniu od całej reszty niespełnionego świadczenia (całej pozostałej części niezrealizowanych prac i robót budowlanych) wynikających z umowy na "Zaprojektowanie i wykonanie robót dla zadania pn. Prace na liniach kolejowych nr 14, 811, na odcinku Łódź Kaliska - Zduńska Wola - Ostrów Wielkopolski, etap I: Łódź Kaliska - Zduńska Wola". Kontrakt został zawarty w marcu 2017 r. Jego wartość to 345,6 mln zł brutto. Znajduje się w zaawansowanej fazie robót budowlanych.

ZUE wskazało, że odstąpienie nastąpiło z przyczyn leżących po stronie zamawiającego. Powodem odstąpienia od umowy było - zgodnie z informacją ZUE - niewywiązywanie się przez zamawiającego z obowiązków umownych, tj. przede wszystkim z obowiązku zapłaty bezspornego, wymagalnego wynagrodzenia w kwocie 1,65 mln zł objętej fakturą VAT wystawioną 19 grudnia 2019 r. Termin płatności przedmiotowej faktury upłynął 20 stycznia 2020 r. Dodatkowy termin na płatność należnego wynagrodzenia wynikający z umowy (42 dni), który rozpoczął swój bieg 21 stycznia 2020 roku, upłynął 3 marca 2020 r.

ZUE informowało, że na 17 marca łączna kwota wszystkich przeterminowanych, bezspornych zaległości płatniczych na realizowanych dla zamawiającego kontraktach kolejowych (dotyczących powyższej umowy oraz dwóch innych kontraktów) przekroczyła 20 mln zł.

Wiele wskazuje na to, że spółki dojdą do porozumienia:

Projekt pn. „Prace na liniach kolejowych nr 14, 811 na odcinku Łódź Kaliska – Zduńska Wola – Ostrów Wlkp., etap I: Łódź Kaliska – Zduńska Wola” jest realizowany. Wykonawca prowadzi prace na stacji Pabianice, a także na odcinkach: Pabianice – Lublinek oraz Łask – Dobroń. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. są w stałym kontakcie z firmą ZUE. W ramach współpracy są wyjaśniane kwestie płatności. Także sprawa wskazanych przez ZUE należności została uregulowana. Liczymy, że inwestycja dzięki wypracowaniu partnerskich rozwiązań będzie kontynuowana. – twierdzi Mirosław Siemieniec rzecznik PKP PLK

Grupa ZUE w komentarzu dla ISB News poinformowała, że w okresie wypowiedzenia z pełnym zaangażowaniem prowadzi prace na kontrakcie i liczy, że w tym czasie osiągnie porozumienie.

Okres wypowiedzenia kontraktu upływa po 14 dniach [31 marca]. Spółka zatem prowadzi prace na kontrakcie normalnie, pełnym potencjałem i zgodnie z umową. Wspólnie z PKP PLK podjęliśmy rozmowy i widzimy szanse na pozytywny dialog w celu wypracowania całościowego rozwiązania dla zaistniałej sytuacji, opartego na partnerstwie, literze kontraktu i poszanowaniu słusznych interesów obu stron. Mamy nadzieję, że zadeklarowana przez strony gotowość do uzgodnienia dzielących je kwestii kontraktowych umożliwi osiągnięcie ugody w okresie wypowiedzenia kontraktu i dalszą realizację inwestycji" – poinformowała Karolina Wiłkojć-Żesławska dyrektor biura zarządu grupy ZUE.

Dodaj komentarz

Infolinia

PKP Intercity

19 757

Przewozy Regionalne

703 20 20 20

Łódzka Kolej Aglomeracyjna

(42) 205 55 15

Godziny otwarcia

ZDUŃSKA WOLA

Kasa czynna:

Pon - pt 6:00 - 18:50

Sobota 6:00 - 17:00

Niedziela 7:00 - 18:00

 

SIERADZ

Dworzec:

5:30 - 21:30

Kasa czynna:

Pon - pt 6:30 - 19:00

Sobota 7:00 - 18:00

Niedziela 7:00 - 19:00

 

Toplista Stron Kolejowych Kolejowa Toplista

Współpracujemy z

Ostatnie Posty

  • Brak postów do publikacji.
stat4u