Kolej Plus: Wieluń zyska połączenia kolejowe z Łodzią

Wieluń będzie miał szybkie połączenie kolejowe z Łodzią. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. i Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego podpisały umowę na realizację projektu dot. budowy nowej linii kolejowej łączącej Chorzew Siemkowice z Wieluniem. To pierwsza umowa z wnioskodawcą realizowana z Rządowego Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej Kolej Plus do 2028 r.

 Dzięki budowie nowej linii łączącej linię kolejową nr 131 (Chorzew Siemkowice) z linią kolejową nr 181 (Wieluń) mieszkańcy południowej części województwa łódzkiego zyskają szybkie i dogodne połączenie kolejowe z Łodzią. Szacuje się, że po budowie nowej linii czas przejazdu z Wielunia do stolicy województwa wyniesie około 1h 39 min.

W ramach projektu o szacowanej wartości ponad 580 mln zł wybudowana zostanie nowa około 28 km jednotorowa linia kolejowa łącząca linię kolejową nr 131 (Chorzew Siemkowice) z linią kolejową nr 181 (Wieluń). Trasa zostanie zelektryfikowana, dzięki czemu w połączeniach przewoźnicy mogą wykorzystywać nowoczesne, ekologiczne pojazdy i tym samym przygotować lepszej ofertę dla podróżnych.

Mieszkańcy zyskają lepszy dostęp do kolei dzięki budowie 5 nowych przystanków kolejowych; Wieluń Berlinek, Ruda, Wierzchlas, Drobnice, Siemkowice. Obiekty zapewnią komfortowe warunki oczekiwania na pociąg. Będą wyposażone w wiaty, ławki, jasne oświetlenie i dostosowane do potrzeb osób o ograniczonych możliwościach poruszania się. Odpowiednia wysokość peronów ułatwi wsiadanie i wysiadanie z pociągu.

– Naszym celem jest przeciwdziałanie wykluczeniu komunikacyjnemu. Takie działania polski rząd realizuje m.in. z Programu Kolej Plus, którego wartość wynosi 13,2 mld zł. Wchodzimy teraz w fazę realizacji inwestycji Programu. Mieszkańcy wielu miast, które obecnie nie mają dostępu do kolei, zyskają dostęp do ekologicznego transportu, jakim jest kolej – mówi Andrzej Adamczyk, minister infrastruktury.

– Wybudowanie 28 km trasy kolejowej, łączącej tak naprawdę Wieluń z Łodzią, to wydarzenie bez precedensu w skali naszego województwa. Oznacza to dodatkowe przystanki kolejowe. To także połączenia, których do tej pory nie mieliśmy, ale przede wszystkim nowe możliwości dla mieszkańców. Na początek uruchomimy 8 par pociągów. Zależy nam, żeby połączenia kolejowe w województwie były jeszcze lepsze, jeszcze sprawniejsze, jeszcze szybsze – mówi Grzegorz Schreiber, marszałek województwa łódzkiego.

– Podpisana dzisiaj umowa inauguruje realizację Programu Kolej Plus. Dzięki inwestycji mieszkańcy Wielunia oraz południowej części województwa łódzkiego zyskają szybkie i dogodne połączenie kolejowe z Łodzią. Kolej jest ważnym środkiem transportu, a my realizujemy zadania, które poprawiają dostęp mieszkańców do kolei – mówi Ireneusz Merchel, prezes Zarządu PKP Polskich Linii Kolejowych S.A.

34 projekty zakwalifikowane do realizacji w ramach Programu Kolej Plus

Do realizacji zakwalifikowano 34 inwestycje dotyczące infrastruktury kolejowej, zgłoszone przez samorządy z jedenastu województw: trzy w województwie dolnośląskim, pięć w województwie lubelskim, jeden w województwie lubuskim, dwa w województwie łódzkim, cztery w województwie małopolskim, cztery w województwie mazowieckim, jeden w województwie opolskim, jeden w województwie podlaskim, siedem w województwie śląskim, jeden w województwie świętokrzyskim i pięć w województwie wielkopolskim. Inwestycje te usprawnią połączenia w dwunastu województwach.

Mieszkańcy zyskają połączenia kolejowe

Wybrane do realizacji projekty obejmują łącznie 34 wskazane przez wnioskodawców miasta powyżej 10 tys. mieszkańców, które nie mają obecnie pasażerskich połączeń kolejowych lub połączenia wymagają usprawnienia. Dzięki realizacji Kolei Plus ok. 1,5 mln ich mieszkańców zyska lepszy dostęp do kolei pasażerskiej.

 

Projekty w Programie obejmują:

10 projektów dot. rewitalizacji linii na łączną długość ok. 315 km,

14 projektów dot. odbudowy lub rozbudowy linii na łączną długość ok. 516 km,

7 projektów dot. budowy nowych linii na łączną długość ok. 189 km,

3 projekty dokumentacyjne dotyczące ok. 183 km linii kolejowych.

Podstawowe warunki realizacji inwestycji w ramach Programu:

zapewnienie współfinansowania w wysokości co najmniej 15 proc. kosztów kwalifikowalnych przez podmioty zgłaszające i współfinansowania kosztów niekwalifikowalnych (gdy dotyczy);

przedłożenie deklaracji organizatora przewozów dla połączenia – min. 4 pary pociągów przez co najmniej 5 lat;

zawarcie umowy na realizację inwestycji pomiędzy wnioskodawcą a PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Program Kolej Plus zaplanowano do realizacji do 2028 roku. Jego realizacja wpłynie na poprawę warunków życia mieszkańców i wzrost atrakcyjności wielu regionów. Będący pod egidą Ministerstwa Infrastruktury Program jest wart 13,2 mld zł, w tym 11,2 mld zł stanowią środki Budżetu Państwa i ok. 2 mld środki jednostek samorządu terytorialnego. Program przyczyni się do eliminowania wykluczenia komunikacyjnego poprzez zapewnienie lepszego dostępu do najbardziej ekologicznego środka transportu zbiorowego - kolei. Więcej o Programie Kolej Plus https://www.plk-sa.pl/program-kolej-plus.

źródło: PKP Polskie Linie Kolejowe

 

 

 

Dodaj komentarz

Kod antyspamowy
Odśwież

Infolinia

PKP Intercity

19 757

Przewozy Regionalne

703 20 20 20

Łódzka Kolej Aglomeracyjna

(42) 205 55 15

Współpracujemy z

Ostatnie Posty

  • Brak postów do publikacji.
stat4u